De integriteitscultuur van jouw organisatie is meetbaar en voorspelbaar! Verhoog direct je effectiviteit als professional.

Als professional op het gebied van kwaliteit, compliance of human resource, doe je er van alles aan om ervoor te zorgen dat medewerkers binnen de organisatie de regels naleven en zich integer gedragen. Heeft jouw organisatie e-learnings, een gedragscode, handboeken en procedures maar heb je het gevoel dat er meer gedaan kán en moét worden? Wordt jouw organisatie geconfronteerd met integriteitsincidenten? Heb je geen comfortabel gevoel over het ethische gedrag op de werkvloer?

Stel je voor dat je ...

  • De tools hebt om meer grip te krijgen op de integriteitscultuur.
  • Naast regels, procedures en afvinklijstjes, beschikt over tools om het gedrag van medewerkers in lijn te brengen met de waarden en normen van de organisatie.
  • De Directie of Raad van Bestuur beter kunt overtuigen van de noodzaak meer aandacht te besteden aan cultuur in plaats van steeds te sturen op de compliance structuur en het compliance programma.

meer kennis over en inzicht in de psychologie van integriteitscultuur van organisaties.

Van professionals wordt meer en meer verwacht dat zij inzicht hebben in de psychologie die de integriteitscultuur van de organisatie beïnvloeden. Uitsluitend juridische en procedure kennis is niet meer voldoende. 

Lees meer
De ene na de andere toezichthouder, bank of zorginstelling komt in het geding wegens gebrek aan integriteit en betrouwbaarheid. Organisaties maken zich meer druk om “window dressing” en het afvinken van de compliancelijstjes dan het creëren van een integere bedrijfscultuur en werkelijk integer te handelen.

Helaas veroorzaakt dit nog meer voorschriften van de overheid en bureaucratische ballast en komen we steeds verder te staan waar deze regels ooit voor bedoeld zijn. Tijd om het anders aan te pakken.

U krijgt inzicht in de aspecten waarmee uw zowel de wet- en regelgeving als de integriteitscultuur van uw organisatie in kaart brengt, en u krijgt gereedschap aangereikt om beide met klaar in balans te brengen en te houden. De focus ligt niet op de regels zelf, maar juist op het leren handelen in de geest van de regels.

Hierdoor kunnen medewerkers zelf beslissingen nemen en voelen zij zich weer betrokken bij en verantwoordelijk voor compliance en integriteit.

Deze workshop biedt jou meer kennis over en inzicht in de psychologie van integriteitscultuur van organisaties. De integriteitscultuur wordt praktisch hanteerbaar gemaakt en daarmee meetbaar en voorspelbaar. Geen filosofische beschouwingen op integriteit, maar kennis die direct bruikbaar is en toegevoegde waarde levert in jouw eigen organisatie.

Krijg in 1 dag antwoord op de volgende vragen.

  • Hoe breng ik de balans terug tussen controle en vertrouwen?
  • Welke aspecten beïnvloeden (on)ethisch gedrag op de werkvloer?
  • Wat kan ik vanaf morgen concreet doen om de integriteitscultuur te verbeteren?
  • Hoe kan Action Learning van toegevoegde waarde zijn voor mij?

Praktische informatie

Trainer
De workshop van 1 dag wordt gegeven door Marius van Rijswijk

Data
15 april 2016
22 april 2016
20 mei 2016
27 mei 2016

Tijdstip
9.30 uur - 17.00 uur

Kosten
€950,- p.p. inclusief lunch, koffie en thee en gratis exemplaar Handboek integriteit en compliance

Locatie
Driebergen

Voor meer informatie neem contact op met Marius van Rijswijk via info@doenconsultancy.nl of 0653405736.