Een ontwikkelen van een duurzaam integere organisatie begint met een eerlijk en duidelijk inzicht in de organisatie.

De Quick Scan geeft inzicht in de belangrijkste risico's op het gebied van zowel compliance als integriteit. Veel bestuurders, leidinggevenden maar ook medewerkers hebben een 'roze bril' op als het gaat over integriteit binnen de organisatie. Vaak blijkt dat er meer speelt binnen de organisatie. De eerste stap richting een duurzaam integere organisatie is je als organisatie kwetsbaar opstellen, eerlijk naar jezelf durven kijken en te erkennen dat er altijd mogelijkheden zijn voor verbetering. Alleen dan wordt vooruitgang mogelijk.  De Quick Scan bestaat uit drie stappen.

Stap 1: 0-meting

De Quick Scan bestaat uit een vragenlijst waarin de meest fundamentele kenmerken van het Sure! ontwikkelmodel zijn uitgewerkt. Het zijn vragen die zowel betrekking hebben op de boven- als de onderstroom. De Quick Scan beidt in de eerste plaats inzicht in de mate waarin compliance is ingericht binnen de organisatie. In de tweede plaats biedt het inzicht in de aspecten die de integriteitscultuur binnen de organisatie beïnvloeden.

Stap 2: intakegesprekken

Onderdeel van de Quick Scan is ook het voeren van intakegesprekken. Alleen kwantitatief meten is niet voldoende om een realistisch beeld te krijgen van de context. Om écht te weten wat er speelt is het belangrijk op verschillende niveau's gesprekken te voeren over de uitkomsten van de 0-meting. 

Stap 3: rapport van bevindingen

Op basis van de 0-meting en de intakegesprekken wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Het rapport geeft geen oordeel, maar schetst de belangrijkste en meest risicovolle aandachtspunten op het gebied van compliance en/of integriteit voor de organisatie. 

Heeft u vragen of de Quick Scan of wilt u direct een afspraak maken voor het uitvoeren van de Quick Scan, neem dan contact met mij op. U ontvangt binnen 24 uur een reactie.