Het hart van het model bestaat uit 4 niveau's om grip te krijgen op compliance en integriteit. De verbetercyclus zorgt voor een duurzaam integere organisatie. 

 
Sure! Ontwikkelmodel
 

Basiswaarden integriteit

Het 1e niveau wordt gevormd door de overtuigingen die binnen de organisatie leven. Deze overtuigingen vormen het morele kompas van de organisatie vormen.

Normenkader compliance

Het 2e niveau wordt gevormd door het normenkader dat er binnen de organisatie geldt. Deze risicogebaseerde werkbare normen bieden het kader waarbinnen de primaire processen worden uitgevoerd. 

Integer voorbeeldgedrag

Het 3e niveau wordt gevormd door het voorbeeldgedrag van bestuurders en leidinggevenden. Het ontwikkelpotentieel van leidinggevenden op het gebied van integriteit moet worden aangeboord.

Integere gedragspatronen

Het 4e niveau wordt bepaald door de integere gedragspatronen die binnen de organisatie zichtbaar zijn. Het vormen de signalen waardoor (on)ethisch gedrag op de werkvloer wordt beïnvloed.