De verbetercyclus helpt de organisatie zichzelf continue te ontwikkelen. Het hart van het model biedt de fundamenten voor een integere organisatie. 

 
Sure! Ontwikkelmodel
 

Identificeren knelpunten

Op basis van een analyse op de basiswaarden, het normenkader, het voorbeeldgedrag en de gedragspatronen (de hart van het model) worden knelpunten bepaalt.

Bepalen risico's & kansen

Door het clusteren van knelpunten en grondige analyse daarvan op zowel de onder- als de bovenstroom worden risico's en kansen geïdentificeerd.

Uitwerken oplossingen

Op basis van strategische keuzes, plannen van aanpak en oplossingsvarianten worden oplossingen nader uitgewerkt. Ook hier is nadrukkelijk aandacht voor zowel de onder- als de bovenstroom. 

Samenstellen werkpakket

Door planning op de korte, middellange en lange termijn worden de verschillende activiteiten weggezet in de tijd. Quick-wins worden bepaalt en meer structurele activiteiten worden uitgezet in de tijd. 

Realiseren werkpakket

Het samengestelde werkpakket wordt gerealiseerd volgens de afgesproken planning en het voorafbepaalde budget. Er wordt periodiek gemonitord en gerapporteerd over de voortgang.