COMPLIANCE EN ETHIEK WEER IN BALANS VOOR EEN DUURZAAM RESULTAAT

Het Sure!-ontwikkelmodel berust op twee stromen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit zijn de zogenaamde 'onderstroom' en 'bovenstroom'. Ik besteedt zowel aandacht aan compliance, de 'harde kant' als integriteit, de 'zachte kant'. Door de juiste balans tussen deze twee wordt in mijn optiek een duurzaam resultaat bereikt. Compliant werken en integer handelen wordt onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.

 
 

De onderstroom

Integriteit is wél meetbaar en voorspelbaar

Traditionele compliance gaat er van uit dat alles beheersbaar wordt door het stellen van regels en het inrichten van procedures. Echter, steeds meer blijkt dat de oplossing niet gevonden moet worden in nóg meer regels. Deze traditionele opvatting gaat totaal voorbij aan ...

Lees meer
... de kracht van houding en gedrag, de integriteitscultuur. Het Sure! ontwikkelmodel maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de aspecten die (on)ethisch gedrag op de werkvloer beïnvloeden. Geen filosofische beschouwingen op 'integriteit' maar concreet met integriteit aan de slag op de werkvloer.

Sure! logo
De oorsprong van de naam 'Sure! leerproces' ligt in het comfortabele gevoel dat het leerproces oplevert. Sure! is een engelse uitdrukking voor 'geen twijfel hebben' en 'zeker van je zaak zijn'. Het resultaat van het Sure! leerproces is inzicht in zowel de onder- als de bovenstroom van compliance en integriteit.
Inzicht geeft een comfortabel gevoel. 
Sure! wij zijn voor integriteit!
 
 

De bovenstroom

COMPLIANCE; DE ZIN EN ONZIN VAN DE REGELDRIFT

Traditionele compliance kenmerkt zich door 'window dressing', afvinklijstjes en bureaucratie. Er zijn teveel procedures en regels en ze zijn ook nog eens té complex. Door de vertaalslag te maken van de wet- en regelgeving naar de primaire processen van de organisatie wordt compliance concreet en ...

Whitepaper Compliance & Integriteit

Om een idee te krijgen wat de onder- en bovenstroom inhoudt kunt u het Whitepaper Compliance en Integriteit hieronder downloaden. Het Whitepaper is een eerste verkenning naar wat, naast traditionele compliance opvattingen, medewerkers nog meer beïnvloedt om zich juist wél of niet integer te gedragen.