Ik los uw compliance- of integriteitsvraagstuk op en richt mij daarbij op een duurzaam resultaat. 

Ik adviseer over een passende oplossing voor een compliance- of integriteitsvraagstuk. Daarbij gaat het niet alleen om uw compliance- of integriteitsvraagstuk. Ik kijk ook hoe u in de toekomst compliance-issues of integriteitskwesties kunt voorkomen? In mijn advies ga ik altijd uit van de eigen context van de organisatie. Alleen dan levert het advies toegevoegde waarde in de praktijk.

Lees meer over mijn visie op advisering
Mijn advies start altijd bij de praktijk van de organisatie. Die praktijk kan zowel uitdagingen als problemen bieden. De praktijk als vertrekpunt verzekerd een realistische context die concreet en aanschouwelijk is en daardoor de verbinding met het gevoel maakt. De eigen werkplek biedt immers een schat aan leer- en verandermogelijkheden. Desondanks worden die functies relatief weinig benut. De werkplek als leerplek heeft het altijd moeten afleggen tegen het klaslokaal. Maar de eigen context motiveert en kent geen transferproblemen die het klaslokaal wel kent. Vele decennia lang hebben deskundigen gemeend dat mensen het beste leren als ze afgeschermd worden van de drukte van alledag. Maar hoe zit dat met veranderen? Wij zijn er van overtuigd dat de werkplek de allerkrachtigste bron is om veranderingen aan op te hangen. De eigen werkplek is zowel een stimulator om leren èn veranderen door te voeren als ook een wezenlijk onderdeel zelf van de verandering.

Heeft u geen comfortabel gevoel
bij compliance? 

Ik adviseer u graag over de manier waarop u efficiënt en effectief uw compliance organisatie kunt inrichten. Met behulp van het Sure!-ontwikkelmodel maak ik de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de primaire processen van uw organisatie. Daarbij ga ik de dialoog over de zin en de onzin van de regeldruk niet uit de weg. Hiermee kunt u veel bureaucratie voorkomen en ervaren uw medewerkers dat compliance juist ondersteunend is aan hun werk in plaats van dat het hen belemmerd in het uitvoeren van hun werk. 

Heeft u inzicht in de integriteitscultuur
van de organisatie?

Ik adviseer u graag over de manier waarop u de integriteitscultuur positief kunt verbeteren. Met behulp van mijn Sure!-ontwikkelmodel breng ik de integriteitscultuur van uw organisatie in beeld. Deze wordt meetbaar en voorspelbaar. Hierdoor kunt u integriteitskwesties in de toekomst voorkomen. 

Heeft u een interne audit of een bezoek van de toezichthouder of inspectie gehad?

Ik adviseer u graag op welke manier u compliance- of integriteitsissues kunt oplossen. De focus ligt hierbij op een specifiek knelpunt dat opgelost dient te worden. Ik pak het knelpunt bij de wortel aan en breng daarbij ook de onderliggende uitdagingen in beeld. Hierdoor garandeert de oplossing een duurzaam resultaat.

Als u contact met mij opneemt bespreek ik graag op welke manier ik van toegevoegde voor u kan zijn.