Een duurzame samenleving begint bij integere organisaties

 

Ik geloof in een duurzame samenleving. Onder duurzaamheid verstaan ik ook integriteit. Daarom bouw ik graag mee aan integere organisaties voor toekomstige generaties. Dat betekent dat integriteit niet alleen een papieren realiteit is. Integriteit moet zo vanzelfsprekend zijn als richting geven in het verkeer. Bent u een koploper op het gebied van integriteit? Kunt u aantonen dat u integer bent?

Photo provided by Jared Chambers

 

MEEBOUWEN AAN INTEGERE ORGANISATIEs, daar sta
ik voor!

Ik bouw graag mee aan integere organisaties. Integriteit en compliance zijn belangrijke thema's voor de organisatie van de toekomst. Mijn persoonlijke missie is om organisaties integer en compliant te maken en ze daarmee klaar te stomen voor de toekomst. Ik ga voor een duurzaam resultaat.

Lees meer over Marius

Verder gaan waar
traditionele opvattingen stoppen

Ik heb een model ontwikkeld om integriteit en compliance duurzaam te verankeren in organisaties. Dit model is uniek omdat het afrekent met bestaande opvattingen op het gebied van compliance en integriteit. Het brengt beide aspecten weer in balans binnen de organisatie. 

Leer meer over het Sure! ontwikkelmodel